Specjalizacja PADI Peak Performance – Doskonała Pływalność

Specjalizacja PADI Peak Performance – Doskonała Pływalność

Doskonała pływalność to specjalizacja PADI, która uświadomi cię, jakie znaczenie podczas nurkowania ma pływalność nurka. Brak dobrej  pływalności, odpowiedniego trymu może spowodować u nurka np. większe zużycie powietrza, zadyszkę, zmęczenie i w konsekwencji stres wraz z jego następstwami. Dodatkowo, brak pływalności może doprowadzić do zniszczenia raf i naruszenia elementów wraków, co także jest jednym z czynników, które przybliżają nas do lawiny niebezpiecznych zdarzeń.

Specjalizacja jest przeprowadzana w formie warsztatów na basenie, podczas których uczymy:

  • technik pływania frog kick, back kick
  • trymu podczas nurkowania
  • ułożenia sprzętu nurkowego: przewody, manometr oraz balast (wszystko w ramach standartów PADI )
  • dodatkowo trymu przy użyciu suchego skafandra (wersja opcjonalna)

Zajęcia basenowe w ilości 3 godzin zegarowych są nagrywane za zgodą nurka i poddawane szczegółowej analizie, aby przedyskutować wszystkie ewentualne błędy.

Cena specjalizacji wynosi 600 zł i obejmuje :

  • zajęcia teoretyczne
  • zajęcia basenowe
  • certyfikat