Oxygen provider – Pierwsza Pomoc Tlenowa

Oxygen provider – Pierwsza Pomoc Tlenowa

Oxygen provider- Pierwsza Pomoc Tlenowa

Tlen, woda i pożywienie mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich zwierząt. Z tych trzech elementów, brak tlenu prowadzi najszybciej do śmierci.

Pierwsza pomoc z użyciem tlenu jest przydatna lub konieczna w leczeniu wielu urazów, chorób i zatruć które utrudniają dotarcie tlenu do krwi lub tkanek. Dla nurków rekreacyjnych podanie tlenu medycznego jest podstawową pierwszą pomocą udzielaną osobą które uległy podtopieniu i urazom ciśnieniowym DCI (urazy ciśnieniowe płuc i choroba dekompresyjnej). Podawanie tlenu medycznego poszkodowanym jest standardową praktyką w leczeniu poszkodowanych nurków ponieważ dostarcza tlen do niedotlenionych tkanek i zmniejsza rozmiar bąbli azotu. Posiadanie tlenu medycznego gotowego do natychmiastowego podania jest szczególnie ważne w wypadkach nurkowych. Poza dostępnością tlenu medycznego na miejscu nurkowym ratownicy muszą wiedzieć jak podawać tlen medyczny w razie wypadku.

Celem tego kursu jest przeszkolenie wszystkich nurków (Junior OWD i wyższe stopnie) oraz osób mogących udzielić pomocy nurkom (kapitanów łodzi, ratowników, itp.) w prawidłowym podawaniu tlenu medycznego. Ten wstępny kurs ratownictwa tlenowego naucza również rozpoznawania wypadków nurkowych, które mogą być leczone przy pomocy tlenu medycznego, jednak to kurs Rescue Diver zawiera szczegóły reagowania na wypadki nurkowe i zarządzania akcjami ratunkowymi. Kurs Pierwsza Pomoc Tlenowa może być używany jako dodatek i rozszerzenie treningu użycia tlenu medycznego zawartego w kursie PADI Rescue Diver.